Vriendschappen kan je niet verzekeren. De financiële schade die je vrienden lijden door jouw stommiteiten gelukkig wel. Want wat als je als BOB met de auto van je vriend tegen een paal rijdt? Of wat als zijn grasmaaier stuk is nadat je hem leende? Blijven jullie even goede vrienden als die schade niet gedekt is door je familiale verzekering? Neem geen risico en breid je DVV Familiale Verzekering uit met de Pack Familiale+. Voor 25 euro per jaar geniet je van deze extra waarborgen:

1. Engelse franchise

Is de materiële schade hoger dan 250 euro? Dan hoef je dankzij de Pack Familiale+ niets te betalen. Voor lichamelijke schade geldt er nooit een franchise.

2. Schade aan toevertrouwde goederen

Moet je voor roerende goederen of huisdieren zorgen van vrienden, familie enz.? Of gebruik of leen je goederen van anderen? Dan zijn die goederen tot max. 25.000 eurogedekt.

Volgende schade is niet gedekt:

 • schade aan motorrijtuigen, onderworpen aan de wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (aanhangwagens tot 750 kg wel)
 • schade aan goederen vervoerd in voertuigen
 • schade aan zeilboten van meer dan 300 kg en aan motorboten van meer dan 10 pk
 • schade aan vliegtuigen en aan jetski’s
 • schade aan waarden (zoals niet-ingezette edelstenen of parels, staven of gemunte edele metalen, bankbiljetten, zegels, cheques, effecten zoals aandelen of obligaties)
 • schade aan juwelen, antieke meubelen en kunst- en verzamelingsobjecten door diefstal, verdwijning of verlies
 • schade aan ontleende goederen die aan je werden toevertrouwd om eraan te werken

Ook contractuele boetes zijn niet gedekt door de Pack Familiale+.

3. Schade aan gebouw en inboedel van lokalen gehuurd voor familiefeest, studie- of vakantieverblijf

Tijdelijke verblijven zoals een gehuurde vakantiewoning of de zaal die je huurt voor een familiefeest zijn zowel in de Familiale als in de Cocoon Woningverzekering verzekerd. Dankzij de extra Pack Familiale+ worden deze waarborgen ruimer en gelden ze ook voor studentenkamers:

 • ALLE stoffelijke schade veroorzaakt aan gebouwen, stacaravans of tenten, en de inboedel ervan, die toebehoren aan derden en tijdelijk of toevallig gebruikt worden als vakantieverblijf, ter gelegenheid van familiefeesten of voor privé- of beroepsreizen
 • stoffelijke schade door brand, vuur, ontploffing, rook, water en glasbreuk aan het studentenkot, al dan niet gemeubeld, dat het verzekerde kind huurt tijdens zijn studies en dat toebehoort aan derden

Deze schade is gedekt zonder plafondbedrag. Niet verzekerd is schade aan:

 • motorrijtuigen die onderworpen zijn aan de wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
 • zeilboten van meer dan 300 kg en aan motorboten van meer dan 10 pk
 • vliegtuigen en jetski’s

4. Schade die je veroorzaakt als je BOB bent

Stel: een vriend vraagt je om BOB te zijn. Omdat je niet goed oplet, rijd je tijdens een parkeermanoeuvre tegen een paaltje en is de auto beschadigd. Dankzij de Pack Familiale+ wordt alle materiële schade aan de auto vergoed (tot max. 30.000 euro). Zowel voertuigen voor toerisme en zaken, voertuigen voor dubbel gebruik als minibussen en lichte vrachtwagens met een MTM tot 3,5 ton zijn gedekt.

Voor deze waarborg moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Jij treedt op als ‘BOB’: d.w.z. dat je op verzoek kosteloos en bij wijze van vriendendienst de rol van occasionele bestuurder op je neemt.
 • Het ongeval doet zich voor op het traject afgelegd om de eigenaar, de gebruikelijke houder en/of de door hen gemachtigde bestuurder, en hun gezelschap als passagiers tijdens vrijetijdsactiviteiten in alle veiligheid te vervoeren.
 • Je moet op het ogenblik van het ongeval over een geldig rijbewijs beschikken. Je mag je niet in een staat van strafbare alcoholintoxicatie bevinden of in een vergelijkbare toestand die het gevolg is van het gebruik van enig ander product dan alcohol.
 • De schade is het gevolg van een onopzettelijk verkeersongeval in België of binnen een straal van maximaal 30 km buiten onze grenzen.
 • Het ongeval moet, onmiddellijk nadat het zich heeft voorgedaan, ter plaatse worden vastgesteld door:
  • lokale politiediensten, door middel van een proces-verbaal
  • een derde betrokken bij het ongeval, op voorwaarde dat deze de identiteit van de bestuurder in een Europees aanrijdingsformulier kan bevestigen
 • De materiële schade bedraagt minstens 500 euro, exclusief btw.

Als het geaccidenteerde voertuig verzekerd is in Materiële Schade, dan is deze laatste verzekering altijd prioritair. DVV komt dan in tweede rang tussen - op basis van bewijsstukken - voor de franchise of voor het geheel van de schade als die kleiner is dan de franchise. 
Als er een derde betrokken is bij het ongeval, zal de eigenaar van het geaccidenteerde voertuig een forfaitair bedrag van 250 euro ontvangen als compensatie van de eventuele stijging van zijn premie door van het ongeval.

 


 • Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees de commerciële fiche van deze verzekeringspolis i.v.m. het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking, de contactgegevens van de klachtendienst, enz.
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.
 • Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.

 

Cocoon Start

Het meest complete verzekeringspakket voor jonge huurders voor 25 €/maand.

lees meer

DVV Stars

DVV beloont haar schadevrije klanten met DVV Stars.


lees meer

DVV Mobility App

De DVV Mobility App biedt je gratis assistentie vanuit je broekzak.

lees meer