Wat is Life Invest Protect?


Je wilt een correcte opbrengst voor je spaargeld, maar je wilt er ook zeker van zijn dat je elke euro die je belegt, gegarandeerd terugkrijgt?

Life Invest Protect van DVV is een tak 21-levensverzekering die rendement combineert met veiligheid.

Kapitaalsgarantie met gegarandeerde rentevoet

Je rendement

Met een startkapitaal van minimaal 2500 euro of een storting van minstens 25 euro per maand krijg je:

 • Een vaste rentevoet per storting, dankzij de gegarandeerde rentevoet. Elke storting geniet een gewaarborgde rentevoet die geldt tot 31 december van het achtste jaar na de datum van de storting. Na deze garantieperiode geldt een nieuwe rentevoet.
 • Bovenop deze vaste rentevoet, geeft dit product mogelijk recht op winstdeling.

Je voordelen

 • Je kapitaal is gegarandeerd. Dankzij de kapitaalsgarantie is elke euro die je stort (na afhouding van de instapkosten, beheerskosten en belastingen) voor de volle 100% gewaarborgd.
 • Je beschikt over je geld wanneer je het nodig hebt en betaalt in volgende gevallen geen uitstapkosten en conjuncturele uitstapvergoeding:
  • De eerste maand na verval van de garantieperiode van de gewaarborgde rentevoet. Meer informatie hierover vind je in de algemene voorwaarden.
  • Eén keer per 12 maanden voor de eerste afkoop tot maximaal 10% van de waarde van het contract, maximaal 25.000 euro.
  • Bij je overlijden
 • Je krijgt per storting een vaste basisrentevoet. Voor elke storting in een bestaand of nieuw DVV Life Invest Protect - contract is je rentevoet gegarandeerd tot 31 december van het achtste jaar na de datum van de storting. Na afloop van elke waarborgperiode ontvang je een nieuwe gewaarborgde intrestvoet, afhankelijk van de marktomstandigheden van dat moment.
 • Dit product geeft mogelijk recht op winstdeling.
 • Waarborg overlijden. Overlijd je tijdens de duur van het contract? Dan krijgt de begunstigde die je gekozen hebt de waarde van het contract uitbetaalt.
 • Je geniet fiscaal voordeel. Kies je voor de optie "overlijdensdekking voor 130% van de gestorte premies", dan wordt er vanaf dag 1 na het afsluiten van je contract geen roerende voorheffing meer afgehouden bij een vervroegde opname/afkoop. Neem je je kapitaal meer dan acht jaar na het afsluiten van je contract weer op? Dan betaal je ook geen roerende voorheffing. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
 • Het bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen beschermt de bedragen die je belegt in tak 21-levensverzekeringscontracten.

Nadelen/risico's

Je betaalt voor DVV Life Invest Protect instapkosten, beheerskosten, verzekeringstaks en uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat je je geld opneemt/afkoopt).

Meer weten?

Wij staan voor je klaar en beantwoorden met plezier al je vragen over deze verzekeringen. Wij overlopen samen met jou de financiële informatiefiche. Voor meer informatie kan je ook altijd terecht op www.dvv.be

 

 

Dit product bevat bepaalde risico's die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product moet je begrijpen onder voorbehoud van deze risico’s.

Goed om te weten:

 • De Active-formule is mogelijk vanaf 125 euro, op jaarlijkse basis beperkt tot 10% van het totaal van de gestorte premies, maximaal 25.000 euro. De polis moet bij de start een minimumwaarde hebben van 6.200 euro. Om deze formule op te starten betaalt u niets, daarna 5 euro voor elke aanpassing of annulering.
 • De instapkosten bedragen maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Voor de opmaak betaalt u 5 euro.
 • De beheerskosten bedragen maandelijks 0,01% van de poliswaarde.
 • De uitstapkosten worden gedetailleerd in het essentiële informatiedocument.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • DVV Life Invest Protect is een flexibele levensverzekering van tak 21 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Bekijk voor de spaardoeleinden, de risico’s (kredietrisico in geval van faillissement van Belins NV en liquiditeitsrisico), kosten, taksen en gegarandeerde intrestvoet het essentiële informatiedocument, de voorwaarden, de commerciële fiche. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
Cocoon Start

Het meest complete verzekeringspakket voor jonge huurders voor 25 €/maand.

lees meer

DVV Stars

DVV beloont haar schadevrije klanten met DVV Stars.


lees meer

DVV Mobility App

De DVV Mobility App biedt je gratis assistentie vanuit je broekzak.

lees meer