Wat is Life Invest Dynamic?

Je wilt een potentieel hoger rendement dan de klassieke vastrentende belegging? En je vindt het ook belangrijk dat je op elk moment over je kapitaal kunt beschikken?

Life Invest Dynamic van DVV is een tak 23-levensverzekeringen met flexibele premie waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Dit product heeft een minimale aanbevolen looptijd (beleggingshorizon) van meer dan 8 jaar.

Je rendement

Bij Life Invest Dynamic belegt DVV je kapitaal (minimaal 2500 euro of 25 euro per maand) in een of meerdere beleggingsfondsen die je zelf kunt kiezen uit 4 gerenommeerde en zorgvuldig uitgekozen fondsen met verschillende beleggingsstrategieën en -profielen. Hoeveel je belegging opbrengt, wordt dus bepaald door de waarde van de beleggingsfondsen waarvoor je koos.

Je voordelen

 • Je belegt flexibel aan de hand van een verdeelsleutel die je zelf kiest:
   
  • Je kiest minimaal één, maximaal vier verschillende fondsen.
  • Er is geen minimuminlegbedrag per fonds.
  • Je kunt de verdeelsleutel tussen de fondsen op elk moment wijzigen volgens jouw beleggersprofiel.

De financiële informatiefiche is  beschikbaar op www.dvv.be.

 • Je beschikt over je geld wanner je het nodig hebt met de Active-formule. Je kiest zelf hoe vaak je een
  extra-belastingvrij! - inkomen wilt ontvangen: maandelijks, per trimester,…
 • Je betaalt in volgende gevallen geen uitstapkosten:
  • Bij het gedeeltelijke afkopen volgens de Active-formule
  • één keer per 12 maanden voor de gedeeltelijke afkoop tot maximaal 10 procent van de poliswaarde op dat moment, maximaal 25.000 euro en niet cumuleerbaar met de Active-formule
  • Bij annulatie binnen de 30 dagen
 • Je geniet fiscaal voordeel, want er wordt geen roerende voorheffing afgehouden. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.
 • Waarborg bij overlijden. Overlijd je tijdens de duur van het contract? Dan krijgt de begunstigde die jij gekozen hebt de waarde van het contract uitbetaald. Bij overlijden van de verzekerde houdt DVV geen afkoopkosten af. Het is ook mogelijk om een extra kapitaal overlijden voor de begunstigde te voorzien.

Nadelen/Risico’s

 • Je betaalt voor DVV Life Invest Dynamic instapkosten, beheerskosten, uitstapkosten (afhankelijk van het moment dat je geld opneemt) en een belasting op elke storting.
 • De waarde van de investeringsfondsen waarin de verzekeringsmaatschappij belegt, kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Er is een bijkomend risico als deze investeringsfondsen in aandelen of obligaties in een andere munteenheid beleggen dan in euro.

Meer weten?

Wij staan voor je klaar en beantwoorden met plezier al je vragen over deze levensverzekering. Wij overlopen ook samen met jou de financiële informatiefiche. Voor meer informatie kan je ook altijd terecht op www.dvv.be. 

 

Goed om te weten:

 • De Active-formule is mogelijk vanaf 125 euro, op jaarlijkse basis beperkt tot 20% van het totaal van de gestorte premies, maximaal 25.000 euro. De polis moet bij de start een minimumwaarde hebben van 6.200 euro. Om deze formule op te starten betaalt u niets, daarna 5 euro voor elke aanpassing of annulering.
 • De instapkosten bedragen maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Voor de opmaak betaalt u 5 euro.
 • De beheerskosten en de uitstapkosten worden gedetailleerd in het essentiële informatiedocument.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • DVV Life Invest Dynamic is een levensverzekering van tak 23 met maximaal 2,5% instapkosten en met een onbepaalde looptijd. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Voor meer informatie over de beleggingsdoelstellingen, de plaats waar de waarde van de eenheden raadpleegbaar is, de risico’s (geen kapitaalgarantie), de evolutie van de fondsen, de kosten en taksen kan u het essentiële informatiedocument, de voorwaarden, de commerciële fiche, het beheersreglement, de tak 23-fondsen. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.
Cocoon Start

Het meest complete verzekeringspakket voor jonge huurders voor 25 €/maand.

lees meer

DVV Stars

DVV beloont haar schadevrije klanten met DVV Stars.


lees meer

DVV Mobility App

De DVV Mobility App biedt je gratis assistentie vanuit je broekzak.

lees meer