Wat is Life Invest Control? 

Je bent bereid om bepaalde risico’s te nemen, maar tegelijk wil je ook niet je hele kapitaal op de beurs beleggen?

Life Invest Control van DVV is een combinatie van 2 levensverzekeringen: een tak 21- en een tak 23-levensverzekering. Het product combineert dus een gewaarborgd rendement met een rendement gekoppeld aan investeringsfondsen en heeft een minimale aanbevolen looptijd (beleggingshorizon) van meer dan 8 jaar. Je hebt een startkapitaal nodig van minimum 2500 euro of 25 euro/maand.

Combinatie vaste rente en rendement van investeringsfondsen

Zo werkt het

 • Een deel van je totale nettopremie (na aftrek van belastingen en instapkosten) beleg je in een tak 21-verzekeringen, DVV Life Invest Protect Fix. Deze levensverzekering zorgt ervoor dat elke storting via de gewaarborgde rentevoet een kapitaalbescherming en een minimumrendement geniet tot 31 december van het achtste jaar na de premiestorting.
 • De rest van de totale nettopremie beleg je in een tak 23-verzekeringen, DVV Life Invest Dynamic Plus. Je kunt kiezen uit vier gerenommeerde fondsen (of een combinatie ervan) die geselecteerd werden op basis van hun prestaties in het verleden, en omdat ze in de huidige marktomstandigheden ook een mooi groeipotentieel bieden. In dit luik zijn je rendement en kapitaal niet gewaarborgd.

Je rendement

 • Voor het tak 21-luik heb je recht op een jaarlijkse vaste rentevoet.

 • Voor het tak 23-luik is het rendement afhankelijk van de evolutie van fondsen.

Je voordelen

 • Je beslist zelf in welke mate je je investering wilt beschermen. Je kunt kiezen voor een beschermingsniveau tussen 10 en 100 procent volgens jouw beleggersprofiel.

 • Je wijzigt eenvoudig de keuze van je fondsen binnen het tak 23-luik. Je belegde kapitaal overzetten van het ene fonds naar het andere is dus geen probleem, maar soms zijn hier wel kosten aan verbonden. Je kunt ook switchen van het tak 23-luik naar het tak 21-luik en omgekeerd. Opgelet: bij een switch van tak 21 naar tak 23 tijdens de eerste 8 jaar van het contract wordt er roerende voorheffing afgehouden.

 • Dit product geeft mogelijk recht op winstdeling.

 • Je beschikt over je geld wanneer je het nodig hebt. Opgelet: aan een vervroegde (gedeeltelijke of volledige) opname/afkoop van je kapitaal zijn soms kosten verbonden.

 • Waarborg bij overlijden. Overlijd je tijdens de duur van het contract? Dan krijgt de begunstigde die je gekozen hebt de waarde van het contract uitbetaald. Bij overlijden van de verzekerde houdt DVV geen afkoopkosten af.

Nadelen/Risico’s

Je betaalt voor DVV Life Invest Control instapkosten (volgens het belegde bedrag), beheerskosten, verzekeringstaks en soms uitstapkosten (afhankelijk van het moment wanneer je je geld opneemt/afkoopt).

Het bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen beschermt de bedragen die je belegt in tak 21-levensverzekeringscontracten.

 • Voor het tak 21-luik: stijgt de rentevoet tijdens de looptijd van je contract en wil je je kapitaal en rente opnemen of afkopen? Dan betaal je mogelijk een conjuncturele uittredingsvergoeding.
 • Voor het tak 23-luik: de waarde van de investeringsfondsen waarin de verzekeringsmaatschappij belegt, kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn.

 

Dit product bevat bepaalde risico’s die inherent zijn aan de producten van tak 21, zoals het kredietrisico (in geval van faillissement van Belins NV) en het liquiditeitsrisico. Elke referentie naar de veiligheid van dit product moet je begrijpen onder voorbehoud van deze risico’s.
De waarde van de investeringsfondsen waarin de verzekeringsmaatschappij belegt, kan schommelen omdat het aandelen of obligaties zijn. Er is een bijkomend risico als deze investeringsfondsen in aandelen of obligaties in een andere munteenheid beleggen dan in euro.

Goed om te weten:

 • De instapkosten bedragen maximaal 2,5% bij elke brutostorting. Voor de opmaak betaalt u 5 euro.
 • De beheerskosten en de uitstapkosten worden gedetailleerd in het essentiële informatiedocument.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verzekeringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.
 • Voor DVV Life Invest Control bedraagt het minimale inschrijvingsbedrag 2.500 euro of 25 euro per maand via doorlopende opdracht. Voor meer informatie over de spaar- en beleggingsdoelstellingen, de risico’s, de evolutie van de fondsen, de plaats waar de waarde van de eenheden geraadpleegd kunnen worden, de kosten en taksen kan u het essentiële informatiedocument, de voorwaarden, de commerciële fiche, het beheersreglement, de tak 23-fondsen bekijken.. Het is belangrijk dat potentiële spaarders deze documenten doornemen voor zij een contract ondertekenen. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Opmerkingen, vragen of klachten in verband met dit product?

Cocoon Start

Het meest complete verzekeringspakket voor jonge huurders voor 25 €/maand.

lees meer

DVV Stars

DVV beloont haar schadevrije klanten met DVV Stars.


lees meer

DVV Mobility App

De DVV Mobility App biedt je gratis assistentie vanuit je broekzak.

lees meer